Jak obliczyć cenę końcową

1. Wymierzamy matę w sposób opisany w dziale Jak wymierzyć matę.

2. Obliczamy powierzchnię zamawianej maty mnożąc długość wyrażoną w metrach przez szerokosć wyrażoną w metrach.

3. Powierzchnię zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku.

4. Tak obliczony wynik mnożymy przez cenę za metr kwadratowy określoną w karcie produktu i uzyskujemy cenę końcową. Cena nie  obejmuje transportu, który jest płatny osobno.

 

Np.

Długość 3,69 m

Szerokość 1,19 m

Powierzchnia maty 3,69 x 1,19 = 4,3911

Powierzchnia maty po zaokrągleniu - 4,39 m2

Cena końcowa = 4,39 m2 x cena 1 m2 maty

Do ceny końcowej zostaną dodane koszty wysyłki wybranego sposobu wysyłki.

pixel